Thema’s

Onderzoeksthema's

Binnen het IMAGE project worden verschillende (sub)thema’s onderscheiden. Het overkoepelende thema betreft het systemisch perspectief dat noodzakelijk is aan te nemen om het onderwijs voor begaafde leerlingen te verbeteren, zodat in aanbod en begeleiding passend aangesloten wordt op hun ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften. In een systemisch perspectief wordt ervan uitgegaan dat actoren in interactie met elkaar een dergelijk verbeterproces beïnvloeden. Dit zijn actoren op het gebied van beleid (zoals directeuren van samenwerkingsverbanden en andere bestuurders), onderwijs (zoals leraren) en gezin (zoals ouders). 

Binnen dit systemische perspectief hebben de activiteiten die binnen IMAGE worden uitgevoerd betrekking op de volgende vijf subthema’s:

  • A: Signaleren en vaststellen van ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken 
  • B: Onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen
  • C: Het combineren van expertise (uit onderwijs en zorg) in complexe situaties.
    Deze complexe situaties betreffen bijvoorbeeld (dreigend) schooluitval en/of dubbel bijzondere leerlingen die enerzijds kenmerken van begaafdheid laten zien en anderzijds kenmerken van leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen vertonen.
  • D: Organisatieperspectief
    De manier waarop samenwerkingsverbanden samenwerking faciliteren en sturen om het onderwijs ook voor begaafde leerlingen te verbeteren en om het thema begaafdheid structureel in te bedden.
  • E: Ontwikkeling van expertise, met name de professionalisering van leraren.