Designation: Junior onderzoeker deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’ en ‘Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid’