Designation: Junior onderzoeker bij de deelstudie ‘Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid’