Designation: Junior onderzoeker bij de deelstudie ‘Ondersteuning in complexe casussen’