Designation: Coördinator van de deelstudie ‘Ondersteuning in complexe casussen’