Designation: Betrokken bij ‘Kennisbenutting’ en de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’