Designation: Aanspreekpunt ‘Kennisbenutting’ en betrokken bij de deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’