Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van begaafdheid, 2021-2022

Tags:

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van begaafdheid, 2021-2022

Oberon, de Universiteit Utrecht en CBO Talent Development monitoren samen de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo de subsidie voor begaafde leerlingen inzetten voor activiteiten. Dit monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2023 en rapporteert jaarlijks de bevindingen op basis van verschillende bronnen.  

Bij de eerste meting stonden de plannen van samenwerkingsverbanden om de subsidie te gaan uitgeven centraal. Bij de tweede meting is de focus verschoven naar het volgen van de realisatie van de plannen. Het rapport van de derde monitormeting over schooljaar 2021-2022 is in december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd vergezeld met een brief waarbij OCW hun visie op (hoog)begaafdheid meegeeft. 

De onderstaande factsheet geeft de belangrijkste resultaten van de derde meting weer. Meer informatie en de rapportage vind je via het Oberon Portfolio

Comments are closed