Interactieonderzoek

Deze deelstudie, het ‘interactieonderzoek’, focust op de impact van omgevings(f)actoren op onderwijsinterventies voor begaafde leerlingen, om zo het passend basis- en voortgezet onderwijs voor begaafde leerlingen in Nederland te verbeteren.

De impact van onderwijsaanpassingen voor begaafde studenten varieert, afhankelijk van verschillende (f)actoren. Vanuit een systemische benadering lijkt het aannemelijk dat het succes van deze interventies af kan hangen van de betrokkenheid van verschillende omgevings(f)actoren in het systeem om de leerling heen. Daarom focust dit project zich op onderwijs- (leraren), beleids- (schoolleiders), en familie- (ouders/verzorgers) actoren. Gebruik makend van een systemische benadering, wordt beoogd om onderliggende werkzame mechanismes en condities van onderwijsinterventies voor begaafde leerlingen te onderzoeken. 

Om dit te onderzoeken worden kwantitatieve (vragenlijsten) en kwalitatieve (interviews) onderzoeken uitgevoerd. Hierin worden participanten bevraagd naar de betrokkenheid van andere actoren in het onderwijs voor begaafde leerlingen, en hoe vaak zij bijvoorbeeld contact hebben met deze personen.

Hieronder zie je een introductievideo over het interactieonderzoek, een webinar, en een presentatie op de American Educational Research Association (AERA) conferentie.

In april 2024 presenteerde Jessica Vergeer haar poster op de American Educational Research Association (AERA) conferentie in Philadelphia. Zij nam hiervoor ook een filmpje op: