Regionale inspiratiebijeenkomsten ‘Wat is goed voor de begaafde leerling?’

Tags:

Regionale inspiratiebijeenkomsten

Wat is nodig om passend aan te sluiten op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Wat is nodig om een doorgaande ontwikkeling van (begaafde) leerlingen mogelijk te maken?Op 10, 20, 25 en 30 mei organiseert het  National Talent Centre of the Netherlands i.s.m. CBO Talent Development regionale inspiratiebijeenkomsten over de doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en over de meerwaarde van (deeltijd en voltijd) peergroeponderwijs voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid.
Geïnspireerd door inzichten vanuit onderzoek en praktijk worden landelijke en regionale ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden gedeeld met als thema’s de doorgaande ontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs en de meerwaarde van (deeltijd en voltijd) peergroeponderwijs. Resultaten en inzichten vanuit onderzoeken in de Nederlandse context worden gedeeld en er is veel ruimte voor onderlinge uitwisseling. Doel is om samen meer te kunnen betekenen in het realiseren van passende ontwikkelruimte, afgestemd op de behoeften van deze diverse groep leerlingen en op de lokale/regionale ontwikkelingen en mogelijkheden.

Ben jij erbij?

» Meer informatie en aanmelden via de NTCN website

Categories

Comments are closed