Kennisbenutting IMAGE onderzoek

Tags:

Kennisbenutting IMAGE onderzoek

Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) organiseert samen met CBO Talent Development webinars en regionale inspiratiebijeenkomsten over thema’s die in de praktijk leven op het gebied van begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling. Tijdens deze kennisdelingsbijeenkomsten worden ook de inzichten vanuit tussenopbrengsten uit het Monitoronderzoek en het IMAGE onderzoek gedeeld, als onderdeel van de kennisbenuttingsactiviteiten van het IMAGE project.

Op 10 maart 2022 is het introductiewebinar en op 10, 20, 25 en 30 mei vinden er inspiratiebijeenkomsten plaats in verschillende regio’s. 


Meer informatie over de kennisdelingsactiviteiten van NTCN en CBO Talent Development

Categories

Comments are closed