18 september 2023: Webinar IMAGE-deelstudie ‘Interactieonderzoek’

Wat werkt (niet) in de communicatie tussen leraren, ouders, en schoolleiders bij onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid?

In het webinar op 18 september 2023 om 16.00 worden de eerste resultaten met u gedeeld.

De IMAGE-deelstudie ‘Interactieonderzoek’ focust op de impact van omgevings(f)actoren op onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Deze onderwijsinterventies zijn bedoeld om het passend onderwijs te bevorderen voor deze leerlingen.

In de deelstudie wordt de samenwerking en communicatie tussen schoolleiders, leraren en ouders in kaart gebracht.

Hiervoor zijn bij deze drie groepen (schoolleiders, leraren, ouders) vragenlijsten en interviews afgenomen. Tijdens de interviews is bijvoorbeeld gevraagd hoe zij het contact met de andere personen ervaren. Tijdens dit webinar zullen de eerste resultaten van deze interviews besproken worden.

Nieuwsgierig?!

Klik hier om deel te kunnen nemen aan het webinar op maandag 18 september 2023 van 16.00 tot 16.45 uur.

Categories

Comments are closed