15 januari 2024: Webinar over IMAGE deelstudie Leerlingenonderzoek

Tags:

Onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen in Nederland: de impact, vormgeving en selectie in het primair en voortgezet onderwijs.

In onze aankomende webinar bespreken wij de inzichten van de eerste meting van de IMAGE-deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’. In deze eerste meting is een groot aantal leerkrachten, coördinatoren en leerlingen uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs bevraagd. Met deze dataset hebben we onder andere onderzocht welke onderwijsaanpassingen er zijn voor begaafde leerlingen, hoe ze worden vormgegeven en wat de selectiecriteria zijn. Door deze informatie te koppelen aan de eigenschappen van de leerlingen hebben we ook kunnen onderzoeken welke leerlingen wel en niet worden geselecteerd en of dit aansluit bij de selectiecriteria. Ook hebben we leerlingen gevraagd hoe zij deze onderwijsaanpassingen ervaren.

Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het merendeel van de deelnemende po-scholen een plusklas heeft en dat leerlingen aangeven daar meer uitdaging door te ervaren. Scholen hanteren veel verschillende objectieve selectiecriteria voor de plusklassen. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de kans om geselecteerd te worden samenhangt met het opleidingsniveau van de ouders.

Nieuwsgierig naar de rest van de resultaten?

Klik hier om deel te kunnen nemen aan het webinar op 15 januari om 16:00.

Categories

Comments are closed