Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid

In deze deelstudies wordt de manier onderzocht waarop samenwerkingsverbanden samenwerking faciliteren en sturen om het onderwijs ook voor begaafde leerlingen te verbeteren en om het thema ‘begaafdheid’ structureel in te bedden.

Hieronder vind je een korte introductievideo, een infographic en de rapportage:

introductievideo

Infographic

Rapportage