Posts in NRO

NRO subsidie voor impactonderzoek Begaafdheid in Passend Onderwijs

NRO heeft subsidie toegekend voor een impactonderzoek naar interventies voor Begaafdheid in Passend Onderwijs. Dit is een verdiepend onderzoek naar de OCW-subsidieregeling 'Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs'.

Monitoronderzoek subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs”

In het kader van de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs heeft het NRO subsidie toegekend voor het monitoronderzoek dat loopt van 2019 tot 2023.