Posts in IMAGE

De eerste resultaten van het leerlingenonderzoek zijn openbaar.

Bij de IMAGE-deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’ wordt onderzocht hoe ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken vastgesteld worden en welke onderwijsaanpassingen er geboden worden om hierop aan te sluiten. De resultaten van de eerste meting van[…]

15 januari 2024: Webinar over IMAGE deelstudie Leerlingenonderzoek

Op 10 november van 16-17 uur organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development en onderzoekers van de IMAGE deelstudie over professionele ontwikkeling een webinar waarin de bevindingen tot nu toe worden gedeeld.

Wat werkt binnen professionalisering in onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen?

Een deel van de resultaten van de eerste meting van de deelstudie naar Professionalisering zijn nu openbaar. Je kunt deze resultaten vinden in de voortgangsrapportgage en hieronder staat de bijbehorende infographic. Klik hier om[…]

18 september 2023: Webinar IMAGE-deelstudie ‘Interactieonderzoek’

Wat werkt (niet) in de communicatie tussen leraren, ouders, en schoolleiders bij onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid? In het webinar op 18 september 2023 om 16.00 worden de eerste resultaten[…]

10 november 2022: Webinar over IMAGE deelstudie Professionalisering

Op 10 november van 16-17 uur organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development en onderzoekers van de IMAGE deelstudie over professionele ontwikkeling een webinar waarin de bevindingen tot nu toe worden gedeeld.

Tussenresultaten Monitor- en IMAGE onderzoek – ECHA2022

Tijdens het Nederlandstalige Programma van de ECHA2022 Conferentie op 1 september in Den Haag hebben onderzoekers van het IMAGE Consortium tussenresultaten van het Monitor- en IMAGE onderzoek gedeeld

Regionale inspiratiebijeenkomsten ‘Wat is goed voor de begaafde leerling?’

Op 10, 20, 25 en 30 mei organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development regionale inspiratiebijeenkomsten over de doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en over de[…]

Rapportage inventarisatiestudie

De rapportage van de eerste deelstudie van het IMAGE onderzoek, waarin de activiteiten zijn geïnventariseerd, is beschikbaar.

Kennisbenutting IMAGE onderzoek

NTCN en CBO Talent Development delen - als onderdeel van de kennisbenuttingsactiviteiten van het IMAGE project - de tussenopbrengsten uit het Monitor- en IMAGE onderzoek tijdens hun kennisdelingsactiviteiten.