Posts by Maartje Sanders

De eerste resultaten van het leerlingenonderzoek zijn openbaar.

Bij de IMAGE-deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’ wordt onderzocht hoe ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken vastgesteld worden en welke onderwijsaanpassingen er geboden worden om hierop aan te sluiten. De resultaten van de eerste meting van[…]

Wat werkt binnen professionalisering in onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen?

Een deel van de resultaten van de eerste meting van de deelstudie naar Professionalisering zijn nu openbaar. Je kunt deze resultaten vinden in de voortgangsrapportgage en hieronder staat de bijbehorende infographic. Klik hier om[…]