Updates

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van begaafdheid, 2021-2022

De resultaten van de derde meting (2021-2022) van de monitor in het kader van de subsidieregeling voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid zijn beschikbaar.

10 november: Webinar over IMAGE deelstudie Professionalisering

Op 10 november van 16-17 uur organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development en onderzoekers van de IMAGE deelstudie over professionele ontwikkeling een webinar waarin de bevindingen tot nu toe worden gedeeld.

Tussenresultaten Monitor- en IMAGE onderzoek – ECHA2022

Tijdens het Nederlandstalige Programma van de ECHA2022 Conferentie op 1 september in Den Haag hebben onderzoekers van het IMAGE Consortium tussenresultaten van het Monitor- en IMAGE onderzoek gedeeld

Regionale inspiratiebijeenkomsten ‘Wat is goed voor de begaafde leerling?’

Op 10, 20, 25 en 30 mei organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development regionale inspiratiebijeenkomsten over de doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en over de[…]

Rapportage inventarisatiestudie

De rapportage van de eerste deelstudie van het IMAGE onderzoek, waarin de activiteiten zijn geïnventariseerd, is beschikbaar.

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van begaafdheid, tweede meting 2020-2021

De resultaten van de tweede meting (2020-2021) van de monitor in het kader van de subsidieregeling voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid zijn beschikbaar.

Kennisbenutting IMAGE onderzoek

NTCN en CBO Talent Development delen - als onderdeel van de kennisbenuttingsactiviteiten van het IMAGE project - de tussenopbrengsten uit het Monitor- en IMAGE onderzoek tijdens hun kennisdelingsactiviteiten.

Monitor subsidieregeling begaafde leerlingen, 2019-2020

De eerste meting (2019-2020) van de monitor in het kader van de subsidieregeling voor begaafde leerlingen is gepubliceerd

NRO subsidie voor impactonderzoek Begaafdheid in Passend Onderwijs

NRO heeft subsidie toegekend voor een impactonderzoek naar interventies voor Begaafdheid in Passend Onderwijs. Dit is een verdiepend onderzoek naar de OCW-subsidieregeling 'Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs'.

Monitoronderzoek subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs”

In het kader van de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs heeft het NRO subsidie toegekend voor het monitoronderzoek dat loopt van 2019 tot 2023.