Updates

De eerste resultaten van het leerlingenonderzoek zijn openbaar.

Bij de IMAGE-deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’ wordt onderzocht hoe ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken vastgesteld worden en welke onderwijsaanpassingen er geboden worden om hierop aan te sluiten. De resultaten van de eerste meting van deze deelstudie naar zijn nu openbaar. Je kunt deze resultaten vinden in de voortgangsrapportage en in de bijbehorende infographic. Ook kun je de webinar bekijken waarin een deel […]

15 januari 2024: Webinar over IMAGE deelstudie Leerlingenonderzoek

Op 10 november van 16-17 uur organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development en onderzoekers van de IMAGE deelstudie over professionele ontwikkeling een webinar waarin de bevindingen tot nu toe worden gedeeld.

Wat werkt binnen professionalisering in onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen?

Een deel van de resultaten van de eerste meting van de deelstudie naar Professionalisering zijn nu openbaar. Je kunt deze resultaten vinden in de voortgangsrapportgage en hieronder staat de bijbehorende infographic. Klik hier om verder te lezen.

18 september 2023: Webinar IMAGE-deelstudie ‘Interactieonderzoek’

Wat werkt (niet) in de communicatie tussen leraren, ouders, en schoolleiders bij onderwijsinterventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid? In het webinar op 18 september 2023 om 16.00 worden de eerste resultaten met u gedeeld.

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van begaafdheid, 2021-2022

De resultaten van de derde meting (2021-2022) van de monitor in het kader van de subsidieregeling voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid zijn beschikbaar.

10 november 2022: Webinar over IMAGE deelstudie Professionalisering

Op 10 november van 16-17 uur organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development en onderzoekers van de IMAGE deelstudie over professionele ontwikkeling een webinar waarin de bevindingen tot nu toe worden gedeeld.

Tussenresultaten Monitor- en IMAGE onderzoek – ECHA2022

Tijdens het Nederlandstalige Programma van de ECHA2022 Conferentie op 1 september in Den Haag hebben onderzoekers van het IMAGE Consortium tussenresultaten van het Monitor- en IMAGE onderzoek gedeeld

Regionale inspiratiebijeenkomsten ‘Wat is goed voor de begaafde leerling?’

Op 10, 20, 25 en 30 mei organiseert NTCN i.s.m. CBO Talent Development regionale inspiratiebijeenkomsten over de doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en over de meerwaarde van (deeltijd en voltijd) peergroeponderwijs voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Rapportage inventarisatiestudie

De rapportage van de eerste deelstudie van het IMAGE onderzoek, waarin de activiteiten zijn geïnventariseerd, is beschikbaar.

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van begaafdheid, tweede meting 2020-2021

De resultaten van de tweede meting (2020-2021) van de monitor in het kader van de subsidieregeling voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid zijn beschikbaar.