Posts from 26 januari 2024

De eerste resultaten van het leerlingenonderzoek zijn openbaar.

Bij de IMAGE-deelstudie ‘Leerlingenonderzoek’ wordt onderzocht hoe ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken vastgesteld worden en welke onderwijsaanpassingen er geboden worden om hierop aan te sluiten. De resultaten van de eerste meting van[…]