Posts from 4 december 2023

Wat werkt binnen professionalisering in onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen?

Een deel van de resultaten van de eerste meting van de deelstudie naar Professionalisering zijn nu openbaar. Je kunt deze resultaten vinden in de voortgangsrapportgage en hieronder staat de bijbehorende infographic. Klik hier om[…]