Over IMAGE

Het impactonderzoek IMAGE brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan begaafde leerlingen te verbeteren in het kader van de OCW-subsidieregeling 'Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs'.

Onderzoek

Wat zijn de werkzame mechanismen en onderliggende condities: Hoe werkt het en waardoor?

Thema's

Meerdere deelstudies richten zich op verschillende thema's vanuit een overkoepelend systemisch perspectief.

Consortium

Een groot consortium van partners werkt binnen IMAGE samen aan de deelstudies en kennisbenutting.

De coördinatoren van de deelstudies

Marjolijn van Weerdenburg

Expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATiO) – Behavioural Science Institute – Radboud Universiteit

Marjolijn van Weerdenburg is onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit. Ze is expert op het gebied van leerprocessen in het onderwijs.

Anouke Bakx

Fontys Hogeschool Kind en Educatie / Radboud Universiteit

Anouke is lector bij Fontys HKE en bijz. hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoeksthema is (hoog) begaafdheid en professionalisering van leraren op het terrein van passend onderwijs
voor begaafde leerlingen.

Djoerd de Graaf

SEO Economisch Onderzoek

Djoerd heeft meegewerkt aan zo’n honderd onderzoeken en adviezen op onderwijsterrein, waarover hij publiceerde in rapporten, met spin-off in de vorm van populaire en wetenschappelijke publicaties.

Mariska Poelman

CBO Talent Development / Radboud Universiteit

Mariska Poelman werkt als GZ-psycholoog bij CBO Talent Development en is als docent en onderzoeker verbonden aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze als externe deskundige betrokken bij het Monitor onderzoek.

Evelyn Kroesbergen

Radboud Universiteit

Evelyn Kroesbergen is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op leerlingen die op enige wijze moeite hebben met leren of school, waaronder de ‘dubbel-bijzonder’ leerlingen.

Eveline Schoevers

Oberon

Eveline Schoevers werkte van 2015-2019 als promovenda aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2019 op het proefschrift ‘Het bevorderen
van creativiteit in het primair reken-wiskundeonderwijs’. Sinds oktober 2019 werkt Eveline als onderzoeker-adviseur bij Oberon en houdt ze zich met name bezig met onderzoek op het gebied van passend onderwijs.

Jessica Vergeer

Behavioral Science Institute, Radboud Universiteit

Jessica Vergeer is PhD kandidaat bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar project zal zij middels een systemische benadering de impact van de interacties tussen beleids- en onderwijsmedewerkers en ouders/verzorgers onderzoeken.

Marjolein Bomhof

Oberon

Marjolein heeft vele jaren ervaring in onderzoek over onder andere de aansluiting onderwijs-ondersteuning-zorg. Hierbij komen doelgroepen zoals kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid regelmatig naar voren.

Updates

Relevante nieuwsberichten in het kader van het IMAGE project

Contact

Voor vragen over het IMAGE project kun je contact opnemen met Marjolijn van Weerdenburg (projectleider)

Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4, 6525 GD,  Nijmegen